• Kaleblokbimss1
  • Şenpolat
  • 4
  • MADIRLI
  • Limdaş
  • GÖZNURR
  • Serkan Daş

Erzurum Ortabahçe sulaması ile 63 bin dekar zirai alan sulanacak

Ortabahçe sulama projesi ile 63 bin dekar zirai alanın sulamaya kavuşacağı belirtildi.

  • 07 Nisan 2017 13:52
  • A
  • A

ERKHABER / ERZURUM-  Ortabahçe sulama projesi ile 63 bin dekar zirai alanın sulamaya kavuşacağı belirtildi. 
Zirai gelişmede suyun en önemli girdilerden biri olduğunu belirten DSİ Böyle Müdürlüğü yetkilileri, “Su toprakta bitki için gerekli olan nemi temin ederek verimi artırmanın yanı sıra, sektörü iklim şartlarından bağımsız kılmaktadır. Ayrıca ilave istihdam yaratmakta, kırsal alanda gelir dağılımını düzeltmekte, gübre kullanımına imkân sağlamakta, üretimin çeşitlenmesine ve tenebbüt müddetinin uzunluğuna bağlı olarak birim alandan birden fazla ürün alınmasına imkan vermektedir” dedi.

 


DSİ tarafından yapılan modern Sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkânlarının oluşmasını sağladığını anlatan yetkililer, “Diğer taraftan tarımsal üretimdeki artış ve ürün deseninin genişlemesi yem bitkileri yetiştiriciliğini tetikleyerek hayvancılığın gelişmesine imkân tanıyor. Hayvancılığın gelişmesiyle de bu alandaki istihdam imkânları artıyor. Bu kapsamda Erzurum ilinde yaptıkları sulama projelerinin gerek uygulamaya konma aşamasında ve gerekse projenin hayata geçmesi ile birlikte istihdam alanında çok ciddi katkılar sağladığını belirterek, Çalışmaları devam eden Ortabahçe Sulaması tamamlandığında ile 63.070 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlanacaktır. Ortabahçe Sulaması inşaatında 24 100 m CTP ve 34 100 m HDPE boru döşenmiş, 32 000 m tahliye kanalı açılmış ve 16 200 m işletme ve bakım yolu yapılmıştır. Bununla birlikte boru hatları üzerindeki sanat yapıları ve yol geçişleri tamamlanmıştır” dediler.
Modern sulama sistemi ile inşa edilen projenin tamamlandığında 2017 Yılı birim fiyatları ile dekar başına 420 TL net gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 26.829.600 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten yetkililer daha sonra şunları kaydetti; “Çiftçimize önemli katkılar sağlayacak olan projenin tamamlanmasını bölge halkı heyecanla beklemektedir. Projenin tamamlanmasıyla çiftçimizin gelirinde yaşanacak artışın sonucunda bölge halkının refah seviyesi yükselecektir.”

  • TOPLU REKLAMLAR