GÜNCEL Haber Girişi : 28 Mart 2017 15:56

53. Kütüphaneler Haftası Oltu’da da kutlanıyor

Her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftasının bu yıl 53'üncüsü kutlanıyor.

ERKHABER / ERZURUM-  Her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftasının bu yıl 53'üncüsü kutlanıyor. 
Kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin geleceği, bugün yönetici durumunda olan, sorumluluk taşıyan yetkililerin vereceği kararlara bağlı olduğuna vurgu yapan Oltu İlçe Kütüphane Müdürü Ali Güven, “Milli kültürümüzün ve evrensel değerlerin buluştuğu çağdaş merkezler olan Halk kütüphaneleri; halkın kütüphane ile ilişkilerini artıran ve bu suretle okumu-araştırma alışkanlığını geliştiren düşünce ve bilgi ürünlerinin insanlar arasında paylaşımını sağlayan kütüphaneleri tanıtmak vatandaşların daha fazla kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 1964 Yılından beri kutlanmakta olan” Kütüphaneler Haftası”nın 53.üncüsü 27 Mart-02 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanmaktadır” dedi.
“Bugün içinde yaşadığımız dönem “Enformasyon çağı“ olarak adlandırılıyor” diyen Kütüphane Müdürü Ali Güven, “Enformasyon çağı toplumda ve bireylerde kaçınılmazı birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak bu bir başlangıçtır. Çok geçmeden yeni ve köklü bir takım değişikliklerin olması da beklenmektedir. Toplum, sanayi-sonrası toplum olma özelliğinden süratle sıyrılmakta ve enformasyon toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Enformasyon toplumunun yapısında en önemli öğe bilgidir. Geleceğimizin alması beklenen şekil, her şeyden önce birim, üretilen bilgiyi nasıl kullanacağımıza bağlı bulunmaktadır.
Doğal olarak enformasyon çağının bireyi de köklü değişikliklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu bireyin kendisini iyi yetiştirmesi, üretilen bilgiden, geliştirilen teknolojiden zamanında haberdar olması gerekmektedir.


Bilgi taşıyıcıları çok çarpıcı bir şekilde değişmektedir. Kısa bir zaman önce kitap yayınlamanın zorluğu ve pahalı oluşu nedeniyle süreli yayınlarda patlamaya varan artış, bugün yerini masa-üstü yayıncılığa bırakacak gibi görünmektedir. Alışılmış biçimlerden uzaklaşıp manyetik, optik kompakt diskler üzerinde yer alma yolundadırlar. İşte bu şartlar altında kütüphaneler ve kütüphanecilik nasıl bir şekil alacak, bir geleceğe doğru ilerleyecektir.
Kısacası, kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin geleceği, bugün yönetici durumunda olan, sorumluluk taşıyan yetkililerin vereceği kararlara bağlı bulunmaktadır.
2016 yılı sonu itibariyle Oltu İlçe Halk Kütüphanesinde 27217 adet kitap bulunduğunu aktaran Güven, “2016 yılında 12719 bayan 8507 erkek olmak üzere toplam 21226 okuyucu kütüphanemizden yararlanmıştır. 1238 bayan 681 erkek olmak üzere toplam 1919 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Kütüphaneye 2016 yılı içerisinde 80 çeşit süreli yayın alınmıştır” dedi.
Bu arada, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bir çok okuldan Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçe kütüphanesini ziyaret ettiler.