• Kaleblokbimss1
  • Şenpolat
  • 4
  • GÖZNURR
  • MADIRLI
  • Limdaş
  • Serkan Daş
  • YAĞIZTV11

Fevzi BUDAK Yazdı... Garabağ Hocalı Katliamı...

25-26 Şubat 1992; gadim Türk yurdu Garabağ'ın Hocali Reyonu'nda (ilçe), masûm ve günâhsız, soydaş Azerbaycanlı kardeşlerimizin, yaşlı-genç-kadın ve çocuk denilmeden, kendi ata yurtlarında ve öz topraklarında; Ermenilerce, insanlık dışı ve vahşi bir biçimd