• Kaleblokbimss1
  • Şenpolat
  • 4
  • GÖZNURR
  • MADIRLI
  • Limdaş
  • Serkan Daş
  • YAĞIZTV11

Fevzi BUDAK Yazdı... Erzurum'un Kurtuluşu'nun ve İstiklâl Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümleri...

Nâzım'ın; "Erzurum'un kışı zorludur balâm / tandırında tezek yakar Erzurum / buz tutar yiğitlerinin bıyığı / ve geceleyin karlı ovada / kaskatı katılaşmış donmuş görürsün karanlığı / Erzurum'da on dört gün sürdü kongre / orda mazlum milletlerden bahsedild