• ŞEpnolat üst

Bayrak, Türk milletininin onurudur!

Bayrak; devletlerin ve milletlerin ayırt edici simgesi, bağımsızlıklarının temsilcisidir. Dilimizdeki “bayrak” sözü eskiden kullanılan “batrak” kelimesinden gelmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un XI.yy’ın sonlarında tamamladığı ünlü eseri Divân-ı Lügât-it Türk’te bu kelime “ucuna bir ipek parçası takılan mızrak” olarak açıklanmıştır.

Bayrak, devlet egemenliğini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiğinden, bayrağa saygı, hem o devlet vatandaşları ve hem de o ülkede bulunan yabancılar için büyük bir görevdir.

Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı ulusumuz için en kutsal en şerefli değerlerden bir tanesidir. Bir ulusun bayrağı gök yüzünde dalgalandığı sürece bu o ulusun hiçbir boyunduruk altında bulunmadığını gösterir. Ayrıca bayrak bir milletin saygınlığını ve gururunu da sembolize eder.

Bayrak uğruna bu ülkede nice kanlar dökülmüş ve hala dökülmeye devam etmektedir.  Türk bayrağı için sadeceşanlı ordumuz değil, bu milletin her yaştaki her görevdeki insanı canını hiç düşünmeden feda etmiştir ve feda etmeyede hazırdır.

Bu nedenledir ki bayrak bizim için bu bağımsızlığın, akıtılan kanların, çok ağır bedeller ödenerek kazanılan vatanın sembolüdür. Bayrak gökyüzünde dalgalandıkça hem atalarımıza olan minnet borcumuzu unutmuyor  hem de bu toprakların kolay kazanılmadığını, bu nedenle de bu toprakları çok iyi korumamız gerektiği hatırlıyoruz.

Türk bayrağının başka bir özelliği de Ay-Yıldızın Türk Devleti’ni temsili yanında tüm dünyada Müslümanlığın sembolü haline gelmiş olmasıdır. Kısaca Türk-İslam dünyasının sembolü olan “Al Bayrağa” karşı hem saygı duyacağız hem de tüm dünyanın saygı duymasını sağlayacağız.

Birçok yabancı kaynakta  “Hilal sembolünün gerçekten Türk olan herkesin heycandan titretmesine yettiği” belirtilmektedir.

Evet her millet için kendi bayrağı önemlidir, her millet kendi bayarağını sever ve ona saygı duyar. Fakat bu anlamda Türk Milleti biraz daha farklıdır. Çünkü Türkler bilir ki; Al Bayrak düşerse, dünyadaki tüm Müslümanlar ve mazlumlarda düşer.

O nedenle bayrağını gözünden bile sakınan bu millet, Ay-Yıldızını hep başının üzerinde taşımış ve bayrağına yüreğinde büyük bir yer ayırmıştır.