• Şenpolat
  • 4
  • Serkan Daş-9
  • Kaleblokbimss1
  • GÖZNURR
  • MADIRLI
  • Limdaş

Ata Tekno'da 1601 lansmanı gerçekleştirildi

TÜBİTAK yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik destek Programı 1601 Lansmanı ATA Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirildi.

  • 17 Mayıs 2016 11:59
  • A
  • A

ERKHABER / TEKNOLOJİ - Program açılış konuşmasını yapan ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler, günümüzde üniversitelerimizin sadece eğitim ve araştırma yapan kurumlar değil, aynı zamanda bilginin ticarileştiği birer kuluçka merkezleri olarak kendilerini yeniden dönüştürmelerinin beklendiğini belirterek şunları aktardı: “Bu bağlamda, 60 yıllık köklü bir akademik geleneğe sahip üniversitemizin de Stratejik Planlama çalışmalarını bu doğrultuda Ar-Ge/inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği odaklı yeniden yapılandırması, benzer yaklaşımın tüm alt birimlerinde yaygınlaşarak kurumsallaşması yönünde çalışmalarını sürdürmesinin bir gereklilik olduğunu belirtmek isterim. Rehber Üniversitemiz olan ÖZÜ ATA Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katkılarıyla yenilikçi ve girişimci üniversite misyonu hedefiyle, ATA Teknoloji Transfer Ofisi; Esnek, ara yüz olmayı iyi beceren, güven veren, hem akademisyen hem Sanayiciyi tarafını çok iyi anlayabilen nitelikli, becerikli insan kaynağına sahip bir Teknoloji Transfer Ofisi olarak yukarıda ifade edilen dönüşüm ve çalışmalara ciddi katkılar sunacaktır. Benzer Lansman programlarını Sanayi temsilcilerine de yapacağız” dedi
Lansman programında, ATA Teknoloji Transfer Ofisi proje yürütücüsü ve iş geliştirme uzmanları ATA Teknoloji Transfer Ofisi’nde modüler bazlı organizasyon yapılanmasını oluşturan 5 modül hakkında detaylı bilgiler verdiler.

  • TOPLU REKLAMLAR